Duyurular & Haberler

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. (4 Nisan 2018)

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı 4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.   Mevzuat gereği yükseköğretim kurumlarımız tarafından her yıl hazırlanması gereken Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanma süreci ile...

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi Toplantıları Gerçekleştirildi. (27-28 Mart 2018)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılında 50 yükseköğretim kurumumuzun dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu program kapsamında değerlendirme takımlarının başkanları ve değerlendirilmesi tamamlanan yükseköğretim...

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.     Yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol...

Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.   23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ” kapsamında oluşturulan ve iki yıldır...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU "İLK" TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, Başkan ile Başkan yardımcısını seçmek ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere ilk toplantısını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilecek ön ziyaret ve saha ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.   2017 YILI KURUMSAL DIŞ...

İkinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi Tamamlandı. (5-6 Temmuz 2017)

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesinin “Değerlendirici eğitimleri” başlıklı 9uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.   5 Temmuz Çarşamba günü, Dış değerlendirme...

Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi (5.06.2017)

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği  uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik...

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi. (30.06.2017)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ile Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu,  2016 yılı deneyimleri ile Takım Başkanları ve dış değerlendirme programı kapsamında 2016 yılında değerlendirilen yükseköğretim...

Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2016 Yılı Durum Raporu (22.06.2017)

    23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanarak Yükseköğretim Genel Kurulu'na sunulan "Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite...

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)   Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma...

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)   Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma...

İkinci yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanma Süreci Hakkında Açıklama

    Yükseköğretim Kurumlarının 2016 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (2. Yıllık KIDR) hazırlama çalışmalarının devam ettiği bu günlerde, özellikle ilk yıl raporunun birebir aynısı olmaması adına ikinci yıl raporunun içeriği ve kapsamına yönelik olarak Kurulumuza...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi (15 Mart 2017)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi     (15 Mart 2017)   Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı", YÖK Başkanı...

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri ile Birlikte Değerlendirildi.

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri ile Birlikte Değerlendirildi. (15 Mart 2017) 2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Yükseköğretim Kurumlarımıza kazandırdıklarına ve Kurumsal Dış Değerlendirme...

15 Mart 2017 Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı

  İlk kez geçen yıl başlatılan Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine ilişkin olarak 2016 yılında yaşanan deneyimleri de paylaşmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta...

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Takım Başkanları ile Birlikte Değerlendirildi (01.03.2017)

2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Yükseköğretim Kurumlarımıza kazandırdıklarına ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini almak üzere Takım Başkanlarımızla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Beyaz Salon'da bir toplantı gerçekleştirildi....

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "Dış değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 12nci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kurumlarımız beş yılda en az bir defa Yükseköğretim...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirici Aday Başvurusu (03.02.2017)

Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların...

2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumlarının Saha Ziyareti Takvimi (05.12.2016)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek Dış Değerlendirme Süreci kapsamında 2016 yılında dış değerlendirme kapsamında saha ziyareti gerçekleştirilecek yükseköğretim kurumlarının ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.   2016...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU İLK KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ ( 28-29 KASIM 2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ve değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'ni tamamlamaları amacıyla Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda eğitim çalıştayı düzenlendi.   Çalıştayın ilk gününde, Dış...

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI (18.11.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde değerlendirme takımlarına ve değerlendirilecek kurumlara rehber olması amacıyla Kurul tarafından hazırlanan "Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu" 26.10.2016 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ (30 KASIM 2016)

Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde yer alacak yirmi yükseköğretim kurumunun Rektör ve Rektör yardımcıları ile kurumlarında süreci yürütmekle görevli öğretim üyeleri, YÖK Başkanı Sayın M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Girecek Yükseköğretim...

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve...

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DIŞ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (07.09.2016)

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında; bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalitesini değerlendirmeye ve/veya...

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZIN 2015 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU WEB SAYFASINDA YAYIMLANDI. (08.08.2016)

Bilindiği gibi 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak şekilde her yıl iç değerlendirme raporlarını...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI (27.07.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu 27.07.2016 tarihinde toplandı.   Kalite Kurulu, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)'nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi süresi uzatma talebinin görüşülmesi ve Akreditasyon Kuruluşlarının...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI (15.06.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu 15.06.2016 tarihinde toplandı.   Kalite Kurulu,  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği' nin “ Denklik başvurusunun incelenmesi sonucu yapılacak işlemler”  başlıklı 7/1 maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca,...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI (11.05.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısı 11.05.2016   Yükseköğretim Kalite Kurulunun Prof. Dr. Orhan UZUN başkanlığındaki 11 Mayıs 2016 tarihli toplantısında, Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi ve 2016 ÖSYS kılavuzunda yer alacak akredite program bilgileri ile ilgili gündem...

KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ (25.04.2016)

Kurumsal Değerlendirme Süreci   Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "İç değerlendirme raporları ve takvimi" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim kurumlarımızın Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletmeleri gereken...

KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (13.04.2016)

    Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi ( 13 Nisan 2016 / Ankara)   Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Değerlendirme Süreci...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI (06.04.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2016 Yılının 7. Toplantısını gerçekleştirmek üzere 06 Nisan 2016 tarihinde toplandı.   Toplantının başlangıcında  Yükseköğretim Kurulu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hasan Lale ve bilişim uzmanları...

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yayınlanması

Yeni YÖK yönetimi tarafından eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği"nin çıkarılmasına ilişkin hızlı bir çalışma yürütülmüştür. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin çıkarılmasında başta yükseköğretim kurumlarının...

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili birtakım başlangıç kriterleri koyabilmekte fakat çıktı kontrolü yapamamaktadır. YÖK, girdiyle ilgili koyduğu kuralların nasıl sonuç verdiğine dair kendisinden bağımsız bir...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06800 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr