2019 yılı Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu ile İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (10.12.2018)

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca Seviye Belirleme ve Yeterlik Sistemi içerisinde Seviye Tespit Sınavı ile İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu web sitemizde yayımlanmıştır.

 

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu (2019)'na ulaşmak için tıklayınız.

 

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (2019)'na ulaşmak için tıklayınız.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı (05.12.2018)

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

 

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 05/12/2018 tarihinden 12/12/2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

 

a) Başvuru dilekçesi

 

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

 

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

 

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge.

 

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.


Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) (04.12.2018)

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

 

Vakıf, söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsünü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açmış ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar vermiştir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlenmektedir.

 

Bir sonraki sınavın tarihi 26 Ocak 2019 olup, başvuru tarihleri 3-28 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu sınav ile ilgili tanıtım metni ekte yer almaktadır.


Öğretmen İndirim Kampanyası

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlüklerinin talebi üzerine TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin trenlerde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile kutlamalara katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış özel okullar ile yükseköğretim kurumlarında hizmet veren (halen çalışan) tüm öğretmenlerin sadece kendilerine, ana hat ve hızlı trenlerde (bölgesel trenler hariç) geçerli olmak üzere 24 Kasım (dahil)-30 Kasım (dahil) tarihleri arasında bilet alan öğretmenler için bir hafta süre ile tam bilet ücreti üzerinden %50 indirimli "Öğretmenler Günü Kampanyası" düzenlendiği ve kampanyalı biletlerin satışının tüm TCDD Taşımacılık A.Ş. gişleri, internet, çağrı merkezi ve acenteler aracılığı ile "ÖĞRETMEN KAMP.%50" tarifesi seçilerek tek yön olarak bilet alınabileceği hususu iletilmiştir.


KSYÖ/2019 Ortaklık Programı (28.11.2018)

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından 26 Temmuz-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Taraf Devletlerden kimyager ve kimya mühendislerinin bir araya gelmelerini amaçlayan "2019 Ortaklık Programı" (Associate Programme 2019) başlıklı program sunulmaktadır.

 

Söz konusu programla, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (KSS) kimya endüstrisiyle ilgili hükümlerinin ulusal düzeyde uygulanmasının kolaylaştırılması, ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi, kimya endüstrisinde güvenilir uygulamaların oluşturulmasıyla ticaretin kolaylaştırılması, Ulusal Makamlarda ve ilgili kuruluşlarda endüstriyle ilgili konularda gerekli insan kaynağının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

 

192 üye ülkeden toplam 32 katılımcıyla yapılması öngörülen ilgili program hakkındaki bilgiler ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

 

Başvuru formların ulusal otorite tarafından onaylanarak4 Şubat 2019 tarihine kadar icb@opcw.org e-posta adresine gönderilebilmeke olup, söz konusu programa iştirak edilmesi öngörüldüğü takdirde adaylar 28 Ocak 2019 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı (Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü)'na da ayrıca bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

Konu ilgililere duyurulmaktadır.


Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı Kılavuzu (23.11.2018)

Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren okutman ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 15.11.2018 tarihli ve 128 sayılı Komisyon Kararına istinaden sınavla 155 okutman seçilecektir.

 

Ekte bir örneği yer alan söz konusu sınavla ilgili başvuru şartları, süresi, şekli, yurt dışında görevlendirmeye dair usul ve esaslar ile diğer hususların aktarıldığı "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2019"a Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ve http://www.abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.


Konferans Daveti (23.11.2018)

"Toplumsal olarak Zayıf Nüfus Katmanları için Turizmi Geliştirme Konusundaki Sorunlar ve Beklentiler" (International Scientific and Practical Conference on "Problems and Prospects of Tourism Development for Socially Vulnerable Layers of Population") konulu uluslararası konferans, 10 Aralık 2018 tarihinde Özbekistan Yüksek Öğretim ve Mesleki Orta Öğretim Bakanlığına bağlı Semerkant Ekonomi ve Hizmetler Enstitüsünde düzenlenecektir. Konferansa üniversitelerimizin ilgili fakültelerinden temsilcilerin katılımının Özbekistan'daki görünürlüğümüze ve özellikle turizm alanında hızla gelişen ikili işbirliğimize olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.

 

Konferansa ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

İlgilenen akademisyenlerin bilgisine sunulmaktadır.


Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı (23.11.2018)

Korneli Kekelidze Gürcistan Ulusal Yazmalar Merkezi tarafından 10-20 Temmuz 2019 tarihlerinde "Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı" düzenlenecektir. Söz konusu yaz okulunda, Gürcü metinleri, el yazmaları, tarihsel dokümanlar, basılı eserler ve ulusal yazma merkezi başlıklı beş sınıfta 23 dersin verilmesi planlanmakta olup son başvuru tarihi 10 Aralık 2018'dir. Tiflis'e geliş-gidiş masrafları katılımcılara ait olup geri kalan masraflar Gürcistan tarafından karşılanacaktır.

 

Yaz okuluna başvuru formu ile başvuru koşulları ve programın ayrıntılarına ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

İlgilenen öğrencilerin bilgisine sunulmaktadır.


UNESCO Genel Konferansı 39.Oturumu-Bilim ve Bilimsel Araştırmalar Hakkında Tavsiye Kararı (22.11.2018)

30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen UNESCO Genel Konferansı 39. Oturumunda Bilim ve Bilimsel Araştırmalar hakkında tavsiye kararı kabul edilmiştir. Söz konusu karar 1974 tarihli Bilimsel Araştırmaların Statüsü'nün yerini alarak, bilim politikası alanına giren konularda güncel bir norm oluşturmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Hedeflerine ulaşılabilmesi için bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. 1974 tarihli metinle karşılaşıldığında, yeni metnin insan hakları ve etik değerler ile bilimsel eğitim ve kariyerde cinsiyet eşitliğinin önemini daha kuvvetli vurgulamaktadır.

 

UNESCO Anayasası'nın 4. Maddesine göre üye ülkeleri, anılan tavsiye kararını, kabul edildiği Genel Konferans oturumunun kapanışından itibaren bir yıl içinde yetkili makamlarına iletmeleri gerekmektedir. Üye ülkelerin tavsiye kararının uygulanmasına yönelik aldığı tedbirler, Kasım 2021'de gerçekleştirilecek 41. Genel Konferansa rapor olarak sunulacaktır.

 

UNESCO'nun standart oluşturma ilkelerine aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

Söz konusu hususların yer aldığı ilgili bilgiler ile tavsiye kararının İngilizcesi ekte yer almaktadır.

 

Konu ilgililere duyurulmaktadır.


Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıfına Öğrenci Alımı (13.11.2018)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bağlısı Deniz Harp Okulunun 3'üncü sınıfına (DHO), 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarından öğrenci temin edilecektir.

 

Temin faaliyetine ilişkin başvuru kılavuzu https://personeltemin.msb.gov.tr resmi internet sayfasında yayımlanmıştır. Başvurular 18 Ekim-19 Kasım 2018 (Saat 16:00'a kadar) tarihleri arasında internet sayfası üzerinden alınacak olup söz konusu temin faaliyeti ile ilgili aday bilgilendirme duyuru metni ekte yer almaktadır.

 


Showing 1 - 10 of 1,376 results.
Items per Page 10
of 138